home_logo

Point Details
36055 - V S S H S Koippallikaranma, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 6576 JIBUPRAKASH 5
2 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 6576 JIBUPRAKASH 5
3 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 6578 SWATHI.P 5
Total 15