home_logo

Point Details
36051 - M S M H S S Kayamkulam, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 942 - Prasangam - Urdu, HSS General 6645 RAZANATH BAI H 5
2 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 6643 AMINA N 5
3 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 6644 AJMIYA S 5
4 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 6644 AJMIYA S 5
Total 20