home_logo

Point Details
36010 - S V H S Cheriyanad, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 703 - Caption Rachana, HS Arabic 6847 SAYANA SHAJI 5
2 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 6849 K.S .MUHAMMED SANAF 5
3 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 6850 BINSHANA BASHEER 5
4 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 6847 SAYANA SHAJI 5
Total 20