home_logo

Point Details
35045 - K. V. Skt. H. S. S. Muthukulam, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 6712 CHIPPY 5
2 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 6749 DEVIKA C 5
3 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 6723 NAVAMI KRISHNA 5
Total 15