home_logo

Point Details
35029 - Govt. G. H. S. S. Harippad, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 802 - Katharachana, HS Sanskrit 6728 POOJA A 5
2 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 6729 DEVIKA .K. N 5
3 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 6731 DHANUSREE.S 5
Total 15