home_logo

Point Details
35029 - Govt. G. H. S. S. Harippad, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 615 - Violin - Paurasthyam, HS General 6726 KRISHNAPRIYA. Y 5
2 631 - Bharathanatyam (Girls), HS General 6727 NIKITHA.S.KUMAR 5
3 637 - Prasangam - English, HS General 6724 ALEENA BINI ISAHAK 5
4 641 - Kavitharachana - Hindi, HS General 6724 ALEENA BINI ISAHAK 3
5 656 - Aksharaslokam, HS General 6725 VANDANA.S 3
Total 21