home_logo

Point Details
35020 - S N M H S S Purakkad, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 913 - Kathakali Sangeetham (Girls), HSS General 7039 ARCHA K UDAYAN 5
2 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 7040 PAVITHRA P KUMAR 5
3 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 7043 MUHAMMED HALEEM 3
4 968 - Padyam Chollal - Tamil, HSS General 7041 APARNA B 5
Total 18