home_logo

Point Details
35013 - T D H S S Alappuzha, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 6783 VAISHNAVI G SHENOY 5
2 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 6783 VAISHNAVI G SHENOY 5
Total 10