home_logo

Point Details
34031 - SCU Govt VHSS Pattanakkad, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 924 - Madhalam, HSS General 6551 DEVANARAYANAN N R 5
2 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 6550 SHILPA B 5
3 1013 - Mimicry (Girls), HSS General 6575 GEETHU KRISHNA K 3
Total 13