home_logo

Point Details
34021 - V J H S S Naduvath Nagar, Alappuzha

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 6532 MUNEEBA . M . S 5
2 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 6532 MUNEEBA . M . S 5
3 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 6537 MUHAMMED IRFAN . R 3
4 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 6537 MUHAMMED IRFAN . R 3
5 715 - Musharah, HS Arabic 6533 NAJA FATHIMA 5
Total 21