home_logo

Point Details
33091 - CROSSROADS HIGHER SECONDARY SCHOOL, PAMPADY, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 618 - Chenda / Thayambaka, HS General 7638 JAYASANKAR K J 5
2 622 - Madhalam, HS General 7642 JOYISH P. RAJ 3
3 666 - Arabanamuttu (Boys), HS General 7624 RIJU RAJAN 5
4 673 - Kathakali - Group, HS General 7634 LEKSHMI KRISHNAN 5
5 675 - Chendamelam, HS General 7638 JAYASANKAR K J 5
6 676 - Panchavadyam, HS General 7638 JAYASANKAR K J 5
7 681 - Yakshaganam, HS General 7647 ANITA BIJU 5
Total 33