home_logo

Point Details
33064 - M G M N S S H S S LAKKATTOOR, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 7609 MEERA M NAIR 5
2 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 7611 KARTHIK S SAIJU 5
3 934 - Kuchuppudi (Boys), HSS General 7611 KARTHIK S SAIJU 5
4 986 - Vrundavadyam, HSS General 7610 NIDHIN PRASAD 5
5 997 - Desabhakthiganam, HSS General 7655 RISHEKESH R MOORTHY 5
Total 25