home_logo

Point Details
33049 - D V V H S S KUMARANALOOR, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 7170 ABHISHEK K P 5
2 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 7170 ABHISHEK K P 5
3 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 7162 BALASANKAR J 5
4 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 7162 BALASANKAR J 5
5 817 - Nadakam, HS Sanskrit 7157 SANGEETHA SAJEEV 5
Total 25