home_logo

Point Details
33025 - Mt. Carmel H.S.S. Kottayam, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 644 - Upanyasam - English, HS General 7528 NIMMI M GIJI 5
2 679 - Bandmelam, HS General 7506 NIDHYA ANNA THOMAS 5
3 1006 - Kathakali (Girls), HS General 7527 ARTHANA PRADEEP 5
Total 15