home_logo

Point Details
33025 - Mt. Carmel H.S.S. Kottayam, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 644 - Upanyasam - English, HS General 7528 NIMMI M GIJI 5
2 679 - Bandmelam, HS General 7506 NIDHYA ANNA THOMAS 5
3 1006 - Kathakali (Girls), HS General 7527 ARTHANA PRADEEP 5
4 968 - Padyam Chollal - Tamil, HSS General 7424 INDHU YASHICA K D 5
5 969 - Padyam Chollal - Kannada, HSS General 7420 DEVIKA LAL 5
6 985 - Mookabhinayam, HSS General 7411 LAKSHMI R 5
7 996 - Bandmelam, HSS General 7390 SHERIN GEORGE 5
8 1005 - Nadanpattu, HSS General 7417 AAVANI M S 5
9 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 7671 NAVYA KRISHNA K M 5
Total 45