home_logo

Point Details
33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 5
2 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 7546 LEKSHMIPRIYA S 5
3 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 5
4 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 7543 SRUTHI ANIL 5
5 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 5
6 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 5
Total 30