home_logo

Point Details
32003 - Muslim Girls HSS Erattupetta, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 7093 FARSANA A.S 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 7094 ALFIYA ASHRAF 3
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 7095 FAHMI P S 5
4 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 7095 FAHMI P S 5
5 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 7086 FIDA FATHIMA M A 5
6 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 7087 MEHANAS FATHIMA 5
7 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 7133 SAKKIYA FIRDOUS T S 5
8 714 - Prasnothari, HS Arabic 7096 SAHILA K SAKKEER 3
9 715 - Musharah, HS Arabic 7097 FATHIMA LUBABA 5
10 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 7093 FARSANA A.S 1
11 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 7085 ASNA KHAN 5
Total 47