home_logo

Point Details
31038 - N S S H S S Kidangoor, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 802 - Katharachana, HS Sanskrit 7353 AKSHATHA R 5
2 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 7354 DEEPTHI BABU 5
3 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 7351 LAKSHMI B 5
4 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 7355 VASUDEV T.M. 5
Total 20