home_logo

Point Details
30071 - St.Thomas EMHSS Attappallam, Idukki

# Item Reg. No Name Point
1 603 - Chithra Rachana - Oil Colour, HS General 6129 ARSHIKA SHA MADHAV 1
2 606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HS General 6130 VANDANA B. SANKAR 5
3 695 - Katharachana - English, HS General 6132 NANDHANA MANOJ 5
Total 11