home_logo

Point Details
30053 - SJHSS Vellayamkudy, Idukki

# Item Reg. No Name Point
1 637 - Prasangam - English, HS General 6045 SRADHA SUNNY 5
2 650 - Padyam Chollal - English, HS General 6045 SRADHA SUNNY 5
3 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 6038 JOBY SEBASTIAN 5
4 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 6048 FITHA FATHIMA 3
5 970 - Aksharaslokam, HSS General 6047 MARIA ANTONY 3
6 981 - Vattappattu (Boys), HSS General 6034 ALEX JINU 5
7 985 - Mookabhinayam, HSS General 6027 DHANUSHKODI PRADEEP 5
8 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 6475 EMIL P CHERIAN 5
9 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 6046 MALAVIKA R KRISHNAN 3
Total 39