home_logo

Point Details
30016 - M.M.H.S. Nariyampara, Idukki

# Item Reg. No Name Point
1 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 5989 ANAGHA P S 3
2 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 5990 ARSHANA SHAJAHAN 5
3 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 5991 ABIN JAYAN 3
4 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 5992 JEEVA O P 5
5 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 6024 TONY REJI 3
6 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 5993 KAROLI M JOHN 3
7 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 5994 SANDRAMOL SIVADAS 3
8 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 5994 SANDRAMOL SIVADAS 5
9 817 - Nadakam, HS Sanskrit 5992 JEEVA O P 5
10 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 5990 ARSHANA SHAJAHAN 5
11 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 6010 ANCHANA SABU 5
Total 45