home_logo

Point Details
29062 - Jai Rani E.M.H.S.S Thodupuzha, Idukki

# Item Reg. No Name Point
1 615 - Violin - Paurasthyam, HS General 6242 JAYALAKSHMI MANOJ 1
2 651 - Padyam Chollal - Hindi, HS General 6182 MEGHA MARY VARGHESE 3
3 665 - Kolkali (Boys), HS General 6183 S VYSHAKHAN 5
4 689 - Groupsong Urdu, HS General 6186 HANNA BABU 5
Total 14