home_logo

Point Details
29054 - S. N. H. S. S. Nankicity, Idukki

# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 6403 AVANI SHIJU 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 6404 GOPIKA SUGATHAN 5
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 6405 ABHANYA RAHUL 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 6404 GOPIKA SUGATHAN 3
5 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 6402 NAVEEN JIJI 5
Total 23