home_logo

Point Details
28034 - Govt. H S S Pezhakkappilly, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 703 - Caption Rachana, HS Arabic 5495 SALIHA.K.A 5
2 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 5470 SHAHANA SHAMEER 5
Total 10