home_logo

Point Details
26089 - Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 646 - Upanyasam - Urdu, HS General 5902 RINSIYA.P.M. 5
2 648 - Kavitharachana - Urdu, HS General 5901 MUSAINA P M 5
Total 10