home_logo

Point Details
25021 - Christava Mahilalayam Girls H. S. Aluva, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 643 - Upanyasam - Malayalam, HS General 5568 SHANA HANNATH S 5
2 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 5569 ANJANA KURUP V S 5
Total 10