home_logo

Point Details
25002 - Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S. Aluva, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 5595 SAINANDAN P V 3
2 917 - Violin - Oriental, HSS General 5595 SAINANDAN P V 5
3 982 - Kathakali - Group, HSS General 5612 SANDRA KRISHNA 5
4 988 - Panchavadyam, HSS General 5596 MAHADEVAN A 5
5 989 - Koodiyattam, HSS General 5612 SANDRA KRISHNA 5
6 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 5622 ADARSH S 5
Total 28