home_logo

Point Details
25002 - Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S. Aluva, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 608 - Kathakali Sangeetham (Girls), HS General 5575 SREENANDA K.R 5
2 656 - Aksharaslokam, HS General 5531 MURARI KURUP 5
3 662 - Kathaprasangam, HS General 5530 NIRUPAMA VENUGOPAL 5
4 663 - Parichamuttu (Boys), HS General 5537 ATHUL. K. L 5
5 1006 - Kathakali (Girls), HS General 5590 VARSHA SREEKUMAR 5
6 1008 - Ottanthullal (Girls), HS General 5530 NIRUPAMA VENUGOPAL 5
Total 30