home_logo

Point Details
25002 - Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S. Aluva, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 608 - Kathakali Sangeetham (Girls), HS General 5575 SREENANDA K.R 5
2 656 - Aksharaslokam, HS General 5531 MURARI KURUP 5
3 662 - Kathaprasangam, HS General 5530 NIRUPAMA VENUGOPAL 5
4 663 - Parichamuttu (Boys), HS General 5537 ATHUL. K. L 5
5 1006 - Kathakali (Girls), HS General 5590 VARSHA SREEKUMAR 5
6 1008 - Ottanthullal (Girls), HS General 5530 NIRUPAMA VENUGOPAL 5
7 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 5595 SAINANDAN P V 3
8 917 - Violin - Oriental, HSS General 5595 SAINANDAN P V 5
9 982 - Kathakali - Group, HSS General 5612 SANDRA KRISHNA 5
10 988 - Panchavadyam, HSS General 5596 MAHADEVAN A 5
11 989 - Koodiyattam, HSS General 5612 SANDRA KRISHNA 5
12 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 5622 ADARSH S 5
Total 58