home_logo

Point Details
24072 - Sree Krishna H. S. S Guruvayur, Thrissur

# Item Reg. No Name Point
1 912 - Kathakali Sangeetham (Boys), HSS General 3990 JISHNUSANKAR T 5
2 915 - Nadaswaram, HSS General 3996 SREEKUMAR M S 3
3 924 - Madhalam, HSS General 3991 ANURAG N 5
4 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 3993 APARNA K A 5
5 957 - Kavitharachana - English, HSS General 3994 NEERAJA K R 5
Total 23