home_logo

Point Details
24072 - Sree Krishna H. S. S Guruvayur, Thrissur

# Item Reg. No Name Point
1 617 - Nadaswaram, HS General 3970 SURYA NARAYANAN 5
2 618 - Chenda / Thayambaka, HS General 3962 KARTHIK . J . MARAR 5
3 676 - Panchavadyam, HS General 3962 KARTHIK . J . MARAR 5
4 912 - Kathakali Sangeetham (Boys), HSS General 3990 JISHNUSANKAR T 5
5 915 - Nadaswaram, HSS General 3996 SREEKUMAR M S 3
6 924 - Madhalam, HSS General 3991 ANURAG N 5
7 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 3993 APARNA K A 5
8 957 - Kavitharachana - English, HSS General 3994 NEERAJA K R 5
Total 38