home_logo

Point Details
24049 - L. F. C. G. H. S. S Mammiyur, Thrissur

# Item Reg. No Name Point
1 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 3977 ANN MARIYA SUNNY 5
2 1009 - Ottanthullal (Girls), HSS General 3976 EKHANA JAISON V 5
Total 10