home_logo

Point Details
24037 - Govt. H. S. S Varavoor, Thrissur

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 3879 THASNEEM .E.A 5
2 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 4014 SHAMEEMA THASNEEM K A 3
3 717 - Sambhashanam, HS Arabic 3880 SHIFANA.K.U 5
Total 13