home_logo

Point Details
24003 - L. F. Girls H. S Chelakkara, Thrissur

# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 3866 DENNA DAVIS 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 3865 SUKANYA SURESHKUMAR 5
Total 10