home_logo

Point Details
23028 - L B S M H S S AVITTATHUR, Thrissur

# Item Reg. No Name Point
1 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 3643 NEERAJ SIVADAS K 5
2 926 - Ottanthullal, HSS General 3649 ANAND VARMA R 5
3 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 3643 NEERAJ SIVADAS K 5
4 971 - Kavyakeli, HSS General 3643 NEERAJ SIVADAS K 5
5 972 - Mono Act (Boys), HSS General 3649 ANAND VARMA R 5
Total 25