home_logo

Point Details
21096 - G. O. H. S S. Edathanattukara, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 5227 NUZHA T. K 5
2 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 5229 BINSHA .P 5
3 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 5227 NUZHA T. K 5
4 714 - Prasnothari, HS Arabic 5228 NUHA.C 5
Total 20