home_logo

Point Details
21082 - G. H. S. S Karakurissi, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 5242 SHIBILA BASHEER T 5
2 950 - Katharachana - Malayalam, HSS General 5243 ARCHA M R 5
3 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 5244 FATHIMATHU SHAKKIRA P 5
4 957 - Kavitharachana - English, HSS General 5241 NIDHA A 5
Total 20