home_logo

Point Details
21072 - H. S. Puliyaparamba, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 673 - Kathakali - Group, HS General 5125 NANDITHA KRISHNA.E.M 5
2 1006 - Kathakali (Girls), HS General 5125 NANDITHA KRISHNA.E.M 5
3 914 - Clarinet / Bugle, HSS General 5183 ATTLIN PHILIP 5
4 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 5185 NANDANA M B 5
5 982 - Kathakali - Group, HSS General 5184 NARMADA P V 5
6 1007 - Kathakali (Girls), HSS General 5184 NARMADA P V 5
Total 30