home_logo

Point Details
21009 - A. S. M.M H. S.S Alathur, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 4971 ADHITHYAN.A.MARAR 5
2 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 4971 ADHITHYAN.A.MARAR 5
Total 10