home_logo

Point Details
20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 4700 KRISHNAPRIYA.B 1
2 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 4701 SREE DURGA.P.R. 5
3 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 5271 ARYA RAMESH 5
Total 11