home_logo

Point Details
20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 915 - Nadaswaram, HSS General 4721 NAVEENKUMAR.M.N 1
2 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 4722 AKSHAY.P 5
3 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 4727 SRUTHI S 3
4 1004 - Vanchipattu, HSS General 5278 SEETHA LAKSHMI T 5
Total 14