home_logo

Point Details
20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 607 - Kathakali Sangeetham (Boys), HS General 4698 JISHNU RAVINDRAN 5
2 609 - Lalithaganam (Boys), HS General 4699 AKASH.P 5
Total 10