home_logo

Point Details
20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 715 - Musharah, HS Arabic 4717 MOHAMMED ABDUL AZEEZ. P T 5
2 717 - Sambhashanam, HS Arabic 4715 FATHIMA NUFAILA.O.K 5
Total 10