home_logo

Point Details
20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 936 - Chakyarkoothu (Boys), HSS General 4687 ABHIJATH RAMMOHAN K 5
2 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 4689 SHADHIYA K 5
3 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 4691 ARJUN C S 5
4 970 - Aksharaslokam, HSS General 4686 SUPTHA A M 5
5 989 - Koodiyattam, HSS General 4685 NANDHANA V S 5
6 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 4688 SANIYYA MAHJABEEN 5
Total 30