home_logo

Point Details
20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam, HS General 4680 SAMAVED. K. 3
2 627 - Nadodi Nrutham, HS General 4681 HARIKESH S NARAYANAN 5
3 630 - Bharathanatyam (Boys), HS General 4681 HARIKESH S NARAYANAN 5
4 662 - Kathaprasangam, HS General 4682 PAVITHRA.K.C 5
Total 18