home_logo

Point Details
20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam, HS General 4680 SAMAVED. K. 3
2 627 - Nadodi Nrutham, HS General 4681 HARIKESH S NARAYANAN 5
3 630 - Bharathanatyam (Boys), HS General 4681 HARIKESH S NARAYANAN 5
4 662 - Kathaprasangam, HS General 4682 PAVITHRA.K.C 5
5 936 - Chakyarkoothu (Boys), HSS General 4687 ABHIJATH RAMMOHAN K 5
6 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 4689 SHADHIYA K 5
7 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 4691 ARJUN C S 5
8 970 - Aksharaslokam, HSS General 4686 SUPTHA A M 5
9 989 - Koodiyattam, HSS General 4685 NANDHANA V S 5
10 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 4688 SANIYYA MAHJABEEN 5
Total 48