home_logo

Point Details
20016 - G. H. S. S. Pattambi, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 925 - Thabala, HSS General 4788 ASHWIN.M 5
2 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 4834 AKHILA.P 5
3 976 - Kathaprasangam, HSS General 4789 NANDANA MANOJ 5
Total 15