home_logo

Point Details
20005 - G. H. S. S. Anakkara, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 620 - Thabala, HS General 4758 NIRANJAN.M.G. 5
2 639 - Kavitharachana - Malayalam, HS General 4759 ABJA KALYANI.S 5
3 694 - Kavitharachana - Kannada, HS General 4760 ADWAITH. M.K 1
Total 11