home_logo

Point Details
19081 - Fathimamatha H. S. S. Tirur, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 663 - Parichamuttu (Boys), HS General 4218 MOHAMMED SHAMLAL.K 5
2 678 - Vrunda Vadyam, HS General 4215 AFROZA SHAH 5
3 683 - Gazal Alapanam ( Urdu ), HS General 4214 YUMNA AJIN AM 5
4 1012 - Mimicry (Girls), HS General 4217 M.J.NIRANJANA 5
Total 20