home_logo

Point Details
19071 - IUHSS Parappur, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 647 - Katharachana - Urdu, HS General 4487 AYISHA THASNI . KP 5
2 667 - Dafmuttu (Boys), HS General 4479 MOHAMMED DHANISH. P 5
Total 10